Bestuur

Jan Nieuwdorp
Voorzitter en ledenadministratie
Wijngaardskamp 17
6121 KC Born
06-29560511
Klik hier voor e-mail

Michel Detische
Secretariaat
Ambtmanlaan 3
6114 MB Susteren
Tel. 06-22302556
Klik hier voor e-mail

Geert Strijkers
Penningmeester
Dijk 42,
6127 AG Grevenbicht,
Tel. 046-4857806
Geert.strijkers@home.nl

Hugo Lumens
Wedstrijdsecretariaat
Aan de Greune Paol 34
6127 BJ Grevenbicht
Tel: 046-4852800
Tel: 06-835 966 14
Klik hier voor e-mail

Cindy Hermans
Jupiter 2
6121 MD Born
Tel: 06-41816060
Klik hier voor e-mail

Ereleden:
Jan Verjans,Truus Dekkers, Myron Brodalski, Henk Pansters, Pierre Lumens, Frank Hoedemakers.

Wat kunnen de leden van dit bestuur verwachten?
Het bestuur bouwt aan een vereniging die wordt gekenmerkt door een open structuur en een brede betrokkenheid. Dit betekent dat het bestuur de nodige initiatieven neemt en impulsen geeft. Vervolgens wordt er een beroep gedaan op allerlei deskundigheid en vaardigheid die in de vereniging aanwezig is bij de leden en ouders om zaken mee op te pakken en uit te voeren. Daarnaast worden leden en ouders gestimuleerd ideeën en suggesties aan te dragen voor activiteiten of andere zaken die de jonge club in ontwikkeling ten goede komt. Ook bezoekers van deze site worden uitgenodigd om in de positieve zin een steentje bij te dragen.