Meivakantie

Tijdens de mvakantieeivakantie
gaan we met z’n allen
genieten van het
voorjaarszonnetje.
Er zijn geen lessen van
maandag 27 april t/m
zondag 10 mei.
In de week van 20 t/m 25
mei a.s. zijn er weer de
jaarlijkse spellessen!

Geef een antwoord