Geschiedenis

Geschiedenis  Judokai Born

In het voorjaar van 1992, heeft de interesse voor de judosport enkele mensen bij elkaar gebracht. Voornamelijk ouders van kinderen die de judosport bedreven. Dit clubje mensen nam na rijp beraad het  besluit gezamenlijk de schouders onder de oprichting van een judovereniging voor de gemeente Born te zetten. De naam van die vereniging werd “Judokai Born”. Een bruisende vereniging, goed georganiseerd, waarin recreanten en wedstrijdsporters zich thuis voelen en waar iedereen mag meedenken.

De ontwikkelingen sinds de oprichting van de vereniging kunnen gerust “stormachtig” genoemd worden. Het ledental groeide gestaag, terwijl er nog tal van praktische en formele zaken geregeld moesten worden. Behoorlijke huisvesting, een goede judomat, uitstekende trainers, maar natuurlijk ook statuten, huishoudelijk reglement, aanmelding bij de nationale judo­bond JBN en relaties opbouwen met gemeente en andere officiële instanties.

Het ultime (sportieve) doel van de vereniging is het volgen van de originele Kodokan  Judo stijl. De hele methodiek van lesgeven is hier op afgestemd.

Inmiddels gaat het de club voor de wind. Alleen al uit de verschuivingen in de huisvesting valt de voortvarende groei en het succes van de vereniging af te leiden. De eerste maanden na de start werd er getraind in het gemeenschapshuis in Buchten. In September 1992 verhuisde de club naar de sportzaal van de MAVO in Born. In Augustus 1994 werd een eigen sportschool, een Dojo, in gebruik genomen in het complex van de MAVO.

Vanaf 1 December 2000 hebben we voor de 4e keer een nieuw onderdak gekregen. Een permanente Dojo, in sportcomplex ’t Anker in Buchten.

De club voorziet sinds jaar en dag in verschillende neven-activiteiten voor de leden en hun familie. Zo wordt het jaar geopend met de inmiddels traditionele Kagami-Biraki (nieuwjaarswens) op de 2e zondag van het nieuwe jaar.

Jaarlijks organiseren de ‘oudere’ jeugdleden een speurtocht, uiteraard zijn er ieder jaar weer de clubkampioenschappen, en jaarlijks organiseert de vereniging een spellenkampweekend.